Dzieci w dzisiejszych czasach już od bardzo wczesnego dzieciństwa są „narażone” na korzystanie z urządzeń cyfrowych

January 8, 2023

W istocie, mówimy o nowych pokoleniach jako o „cyfrowych tubylcach”. Sama nazwa wyraża swego rodzaju naturalność w więzi dzieci owych pokoleń z technologią. Dziecko bardzo szybko przyzwyczaja się do korzystania z narzędzi technologicznych: od pierwszych interaktywnych gier na ekranach, aż do zaznajamiania się z telefonami komórkowymi, smartfonami i tabletami na długo przed rozpoczęciem nauki w szkole, nierzadko już w wieku 4 lat. Takie podejście nie jest negatywnym odchyleniem, które należy przypisać cyfryzacji społeczeństwa, ale raczej normalną reakcją dziecka, które w naturalny sposób naśladuje kontekst i działania swoich rodziców.

Naturalne i szybkie oswajanie się z urządzeniami technologicznymi ma miejsce z prostego powodu.  Ekrany, wyświetlacze, a zwłaszcza ekran dotykowy, są narzędziami zdolnymi do przełamania bariery językowej i trudności w artykulacji słów i liter pisanych.

Metody rozbudzania inteligencji dzieci w dzisiejszych czasach różnią się znacznie od tych z przeszłości i opierają się na bardzo szybkiej metodzie uczenia się. Intuicyjny sposób, w jaki dzieci podchodzą do narzędzi technologicznych i wchodzą z nimi w interakcje, jest głównym powodem coraz powszechniejszego stosowania platform cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się. Narzędzia cyfrowe są w stanie komunikować się w prosty i bezpośredni sposób z „cyfrowymi tubylcami” i z tego powodu są coraz częściej wykorzystywane w szkołach i wszystkich środowiskach uczenia się.

Jaka jest rola rodziców w tym cyfrowym uczeniu się i nauczaniu?

Jako rodzic nie powinieneś obawiać się wyboru cyfrowych narzędzi nauczania dla swoich dzieci, ale raczej skupić się na właściwym ich wykorzystaniu: dzieci i młodzież instynktownie wiedzą, jak podejść do nowych środków edukacyjnych, gdy są dobrze prowadzone przez dorosłych, w najbardziej konstruktywny sposób. Technologie te mogą sprawić, że nauka w szkole i w domu będzie znacznie bardziej produktywna, dzięki ich zdolności do przekształcenia czasu nauki i odrabiania lekcji w okazję do zwinnego i zabawnego rozwoju. Codzienne korzystanie z narzędzi cyfrowych przez najmłodszych może być nieco przerażające i budzić pewne obawy rodziców. Jest to zupełnie normalne zjawisko. Pamiętaj jednak, że istnieje ogromna różnica między codziennym i często słabo uregulowanym korzystaniem z narzędzi technologicznych wyłącznie w celu uniknięcia nudy, a codziennym i kontrolowanym korzystaniem z tych samych narzędzi i platform w celach edukacyjnych. Dzieci i technologia mogą współistnieć w pokoju, pod opieką rodziców, którzy wiedzą, jak pokazać im, że ten zasób musi być używany rozsądnie i wykorzystywać wiele konstruktywnych możliwości, które oferuje. 

W rzeczywistości, zaoferowanie dzieciom cyfrowych narzędzi dydaktycznych, które pomogą im w samodzielnej nauce, pozwoli im:

  • Swobodnie i autonomicznie wzbudzać swoje szkolne zaangażowanie;
  • Pracować w ciągłości ze szkolnym programem nauczania, który odbywa się w klasie;
  • Poznawać i rozpoznawać swoje mocne i słabe strony, a także nauczyć się pracować i doskonalić się;
  • Rozwijać systemy i metody nauki odpowiednie do ich potrzeb i cech osobistych.

Przyzwyczajanie dzieci do korzystania z dobrodziejstw wielu możliwości edukacyjnych dostępnych dziś na platformach cyfrowych w zdrowy sposób pozwoli im zrozumieć różnicę między szkodliwym zachowaniem a nadużywaniem technologii. Świadomość i poczucie odpowiedzialności to klucz, który pozwoli Waszym dzieciom na rozwój: ludzki, intelektualny i akademicki.

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.