Distance & Remote Education to Achieve

Неодамнешната пандемија на COVID-19 длабоко ги предизвика нашите образовни системи во Европа и во светот, со акцент на правата на децата на образование за одредени деца. Наставниците, општините и семејствата беа недоволно подготвени за условите за учење на далечина.

Благодарение на нашиот проект, имате пристап до 120 видео лекции за ученици и планови за часови за наставници, како и статии за организирање на вашата работа за време на периодите на учење на далечина.

Координација

Партнери

© 2023 Dream. All rights reserved.