Како што се приближуваме до крајот на нашиот проект, ние продолжуваме со нашата работа со голема возбуда и гордост

July 7, 2023

Како основно училиште во Турција, имавме можност да го промовираме нашиот проект на проектен натпревар на кој присуствуваа 300 училишта и на кој присуствуваа приближно 800 слушатели.

Дополнително, направивме промоција на проектот и споделивме информации и искуства на конференциите на кои избраните училишта можат да присуствуваат на настаните на Деновите на Еразмус.

Ги комплетиравме нашите планови и видеа за виртуелни часови и ги поставивме на веб-страницата. Покрај тоа, секој партнер правеше преводи на својот јазик.

Следниот месец ќе одиме во Албанија за да ја одржиме завршната средба. Иако сме тажни што нашиот проект привршува, се чувствуваме среќни и задоволни бидејќи искуствата што ги стекнавме, обуките што ги добивме и пријателствата што ги воспоставивме ќе донесат светлина на нашите следни проекти.

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.