Edukacja na odległość wzmacnia kompetencje cyfrowe uczniów i nauczyciel

August 7, 2023

Sytuacja, której doświadczyliśmy podczas rozprzestrzeniania się COVID-19, lockdownu i nagłego zamknięcia szkół, zmusiła nauczycieli i uczniów do zrewolucjonizowania swoich nawyków, zastosowania swoich umiejętności w zupełnie nowym scenariuszu i przemyślenia swojego podejścia do nauczania i uczenia się. Nawyki wielu rodzin również uległy głębokiej zmianie, co miało nieunikniony wpływ na emocjonalne doświadczenia ich członków.

To, co się wyłania, jest scenariuszem jasno-cienistym, w czasie wciąż dużej niepewności co do przyszłych lat szkolnych i możliwych podobnych wydarzeń, z którymi trzeba się zmierzyć. Z jednej strony, kształcenie na odległość niewątpliwie miało fundamentalne znaczenie dla zagwarantowania ciągłości dla uczniów, przyczyniając się do znacznej poprawy umiejętności cyfrowych wśród uczniów oraz nauczycieli. Natomiast z drugiej strony, było ono również źródłem stresu i zmęczenia dla obu wymienionych grup, a także znakiem tego, że szkoła powinna być przede wszystkim miejscem fizycznego nauczania i uczenia się, gdzie cyfryzacja jest narzędziem, które nie chce zastąpić tradycyjnego nauczania, ale uzupełnić je o bardziej innowacyjne, dynamiczne i przekrojowe podejście. Jednakże ten okres “cyfrowej” transformacji doprowadził do poprawy w zakresie umiejętności technologicznych i rozwiązywania problemów.

Na przykład we Włoszech, zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Microsoft, 70% nauczycieli stwierdziło, że nauczanie na odległość doprowadziło do znacznej poprawy ich relacji z technologią, generując liczne korzyści w wykonywaniu ich zawodu: korzystanie z narzędzi cyfrowych sprawiło, że nauczyciele byli bardziej zmotywowani (17%), bardziej skoncentrowani (9%) i ogólnie bardziej zadowoleni ze swojej pracy (9%). Inne mocne strony kształcenia na odległość to ogólna poprawa planowania nauczania (10%) oraz optymalizacja czasu i kosztów (9%). Jednak wśród mniejszości nauczycieli – 14% – okazało się, że trudno jest skutecznie zaangażować uczniów podczas lekcji.

Co więcej, przejście to doprowadziło również do rozwoju umiejętności cyfrowych u uczniów, a także do większej autonomii w fazie uczenia się. Kursy zdalne umożliwiły uczniom, od najstarszych do najmłodszych, zdobycie umiejętności cyfrowych – od uczestnictwa w wirtualnym spotkaniu po tworzenie i udostępnianie treści online – znacznie szybciej, uruchamiając proces oparty na wartościach, który pomoże im w przyszłości.

Rzeczywiście, kontakt z interaktywnymi narzędziami stymulował interaktywne i cyfrowe umiejętności wielu uczniów, którzy w coraz bardziej zdigitalizowanym świecie potrzebowali bardziej innowacyjnego i zaawansowanego podejścia. 

W rzeczywistości od najmłodszych lat dzieci są narażone na kontakt z technologią i coraz bardziej przyciągają je te narzędzia, które są obecnie uważane za codzienne dla wszystkich.

Oczywiste jest, że kształcenie na odległość przyspieszyło proces nabywania umiejętności cyfrowych, przygotowując młodzież, ale także nauczycieli na przyszłe potrzeby ery cyfrowej. 

W tym kontekście Unia Europejska wychodzi naprzeciw rosnącej potrzebie transformacji cyfrowej, wspierając nauczycieli, szkoły i uczniów za pomocą szeregu instrumentów bezpośrednio finansowanych w ramach Planu działania w dziedzinie edukacji cyfrowej (DEAP) na lata 2021-2027, który przewiduje wysokiej jakości, integracyjną i dostępną edukację cyfrową, wspieraną przez wzmocnioną współpracę i wymianę na szczeblu UE. 

W tym względzie Komisja wzięła pod uwagę inwestycje przeznaczone na edukację, szkolenia i rozwój umiejętności, ale także programy wspierające edukację społeczną, w tym InvestEU, Erasmus +, który wspierał na przykład nasz projekt D.R.E.A.M zapewniający materiały do nauki na odległość rodzicom, szkołom i społecznościom, Europejski Fundusz Społeczny Plus, Horyzont Europa, Cyfrowa Europa i instrument “Łącząc Europę”.  Stworzono również blog zawierający materiały dydaktyczne oraz platformę wymiany dobrych praktyk dla ministerstw edukacji. Ponadto wprowadzono narzędzie samooceny SELFIE dla nauczycieli oraz platformy do nauki dla uczniów i nauczycieli, takie jak eTwinning i School Education Gateaway.

Źródła: 

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.