Edukimi në distancë përforcon njohuritë digjitale të studenteve dhe mësuesëve

August 7, 2023

Situata që përjetuam gjatë përhapjes së pandemisë COVID-19, izolimi dhe mbyllja e papritur e shkollave, i shtynë mësuesit dhe nxënësit të revolucionarizojnë zakonet, duke aplikuar aftësitë e tyre në një skenar krejtësisht të ri, duke rimenduar qasjen e tyre ndaj mësimdhënies dhe mësimnxënies. Zakonet e shumë familjeve gjithashtu kanë ndryshuar thellësisht, me një ndikim të pashmangshëm në përvojën emocionale të anëtarëve të tyre.

Ajo që del në pah është një skenar i dritës dhe hijes, ende në një kohë të pasigurisë së madhe për vitet e ardhshme shkollore dhe ngjarje të mundshme të ngjashme me të cilat duhen përballur. Nëse, nga njëra anë mësimi në distancë ka qenë padyshim thelbësor në garantimin e vazhdimësisë për nxënësit, duke kontribuar në një përmirësim të ndjeshëm të aftësive dixhitale midis studentëve dhe po ashtu mes mësuesve, nga ana tjetër, ai ka qenë gjithashtu një burim stresi dhe lodhjeje për të dyja kategoritë, një shenjë sesi shkolla duhet të jetë para së gjithash një vend i mësimdhënies dhe mësimnxënies fizike, ku dixhitali është një mjet që nuk dëshiron të zëvendësojë mësimdhënien tradicionale, por ta plotësojë atë për një qasje më novatore, dinamike dhe tërthore. Megjithatë, kjo periudhë e tranzicionit ‘dixhital’ ka sjellë përmirësime në aspektin e aftësive teknologjike dhe zgjidhjes së problemeve.

Në Itali, për shembull, sipas një studimi nga Microsoft, 70% e mësuesve deklaruan se mësimdhënia në distancë kishte çuar në një përmirësim të ndjeshëm në marrëdhëniet e tyre me teknologjinë, duke gjeneruar përfitime të konsiderueshme në profesionin e tyre: përdorimi i mjeteve dixhitale i kishte bërë mësuesit më të motivuar (17%), më të fokusuar (9%) dhe në përgjithësi më të kënaqur me punën e tyre (9%). Pikat e tjera të forta të mësimit në distancë ishin një përmirësim i përgjithshëm në planifikimin e mësimdhënies (10%) dhe një optimizim i kohës dhe kostove (9%). Megjithatë, mes një pakice mësuesish – 14% – rezultoi se ishte e vështirë t’i angazhonin nxënësit në mënyrë efektive gjatë mësimit.

Për më tepër, ky tranzicion ka çuar edhe në zhvillimin e aftësive dixhitale tek studentët si dhe në një autonomi më të madhe në fazën e të mësuarit. Në të vërtetë, kurset në distancë u kanë mundësuar studentëve, nga më të moshuarit tek më të rinjtë, të fitojnë aftësi dixhitale – nga pjesëmarrja në një takim virtual te krijimi dhe shpërndarja e përmbajtjes në internet – shumë më shpejt, duke nxitur një proces të bazuar në vlera që do t’i ndihmojë ata në të ardhmen e tyre. .

Në të vërtetë, ekspozimi ndaj mjeteve ndërvepruese stimuloi aftësitë ndërvepruese dhe dixhitale të shumë studentëve të cilët, në një botë gjithnjë e më të dixhitalizuar, kishin nevojë për një qasje më inovative dhe më të avancuar.

Në fakt, që në vitet e tyre të hershme, fëmijët janë të ekspozuar ndaj teknologjisë dhe tërhiqen gjithnjë e më shumë nga këto mjete që tani konsiderohen të përdorimit të përditshëm për të gjithë.

Është e qartë se mësimi në distancë ka përshpejtuar procesin e të mësuarit të aftësive dixhitale duke përgatitur të rinjtë por edhe mësuesit për nevojat e ardhshme të epokës dixhitale.

Në këtë kontekst, Bashkimi Evropian po trajton nevojën në rritje për tranzicion dixhital duke mbështetur mësuesit, shkollat dhe studentët përmes një sërë instrumentesh të financuara drejtpërdrejt përmes Planit të Veprimit të Arsimit Dixhital (DEAP) 2021-2027, i cili parashikon cilësi të lartë, gjithëpërfshirëse dhe dixhitale të aksesueshme. arsimi, i mbështetur nga bashkëpunimi dhe shkëmbimi i zgjeruar në nivel të BE-së.

Në këtë drejtim, Komisioni përfshiu investime kushtuar arsimit, trajnimit dhe zhvillimit të aftësive, por edhe programe për të mbështetur edukimin social, duke përfshirë InvestEU, Erasmus + të cilat mbështetën, për shembull, projektin tonë D.R.E.A.M duke ofruar materiale të mësimit në distancë për prindërit, shkollat dhe komunitetet. Fondi Social Evropian Plus, Horizon Europe, Digital Europe dhe Connected Europe Facility. Ai krijoi gjithashtu një blog që përmban burime mësimore dhe një platformë për Ministritë e Arsimit për të shkëmbyer praktikat e mira. Përveç kësaj, prezantoi mjetin e vetëvlerësimit SELFIE për mësuesit dhe platformat për mësimin e studentëve dhe mësuesve, si eTwinning dhe School Education Gateaway.

Burime: 

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.