Jednym z celów projektu DREAM jest pomoc nauczycielom w stawieniu czoła niektórym wyzwaniom wynikającym ze zmiany warunków nauczania i uczenia się, która miała miejsce podczas pandemii COVID-19, kiedy to zajęcia twarzą w twarz stały się zajęciami online

May 7, 2023

Teraz, gdy pandemia się skończyła, nie ma już odwrotu od stosowania narzędzi cyfrowych w klasie. Uczniowie wychowują się w erze technologicznej i nauczyciele muszą mówić ich “językiem” poprzez wykorzystanie technologii informatycznych, aby zaangażować ich w proces uczenia się, a narzędzia te mogą być świetnym sposobem na motywowanie uczniów i wspieranie ich autonomii. Jednak uczniowie po pewnym czasie męczą się korzystając z tych samych gier lub platform, dlatego konieczna jest różnorodność, co może być ogromnym wyzwaniem dla nauczycieli, którzy zmagają się ze znalezieniem odpowiednich narzędzi dla swoich uczniów. 

Nauczyciele muszą przeprowadzać poszukiwania w sieci, muszą zrozumieć, jak działają dane narzędzia i nabrać wprawy w ich używaniu, a także przygotować treści, co jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza ze względu na ogromną różnorodność zasobów i szybkość ich tworzenia przez twórców. 

Dobrą strategią może być stworzenie kilku kategorii dla narzędzi w zależności od rodzaju treści, które mają być opracowane – na przykład filmy, prezentacje, oceny i sposoby organizacji nauki – i  za każdym razem, gdy nauczyciele odkrywają nowe narzędzie, mogą dodać je do listy i w ten sposób śledzić, co mają do dyspozycji.

Jeśli myślimy o ocenie, która zawsze jest delikatnym tematem zarówno dla uczniów, rodziców, jak i nauczycieli, istnieje wiele narzędzi, które można wykorzystać do celów oceny, a które uczynią ten proces zabawniejszym i mniej stresującym dla uczniów. Mogą być używane w klasie lub w domu, z nauczycielem, rodzicami lub autonomicznie przez uczniów, dla formalnych ocen lub tylko dla sprawdzenia postępów, lub jako oceny przebrane za konkursy z udziałem całej klasy.

Kahoot (https://kahoot.com) jest prawdopodobnie jednym z najbardziej popularnych narzędzi, którego prostota użycia i konkurencyjny charakter sprawiają, że jest bardzo atrakcyjny dla uczniów i może być wykorzystywany do celów przeglądu treści czy oceny formatywnej, ponieważ łatwo jest eksportować wyniki, przeprowadzać ankiety.

Quizlet (https://quizlet.com) to kolejne popularne narzędzie, które może być wykorzystywane do sprawdzania postępów poprzez wykorzystanie kart, które mogą być prezentowane na 5 różnych sposobów.

Socrative (https://socrative.com) to aplikacja do projektowania quizów, która może być używana do tworzenia testów i quizów, aby uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym na temat uczenia się uczniów. Narzędzie to może być wykorzystywane przez uczniów indywidualnie, dając im możliwość odpowiedzenia na testy i quizy we własnym tempie, jednocześnie sprawdzając ich odpowiedzi, a także może być wykorzystywane w klasie przez grupy lub zespoły uczniów angażujących się w konkursy za pomocą swoich smartfonów lub tabletów.

Mentimeter (https://mentimeter.com) to kolejny cyfrowy zasób, który umożliwia tworzenie interakcji w czasie rzeczywistym, takich jak ankiety, chmur słów czy pytań. Może być używany przez całą klasę w tym samym czasie, a jego wyniki są widoczne dla wszystkich.

HotPotatoes (https://hotpot.uvic.ca/) składa się z sześciu różnych modułów o różnym przeznaczeniu, a mianowicie JCross (krzyżówki), JMix (porządkowanie wyrazów), JCloze (teksty z pustymi polami), JQuiz (wielokrotny wybór, wielokrotne zaznaczanie, prawda/fałsz, quizy z krótkimi odpowiedziami), JMatch (kojarzenie par lub porządkowanie zdań) oraz The Masher (do celów kompilacji, możliwość kompilacji różnych plików z ćwiczeniami, tworzenie strony indeksowej z linkami do różnych plików).

To tylko kilka przykładów z wielu dostępnych obecnie zasobów, które mogą być bardzo przydatne, aby uczynić zajęcia bardziej dynamicznymi, aby uczniowie byli bardziej zaangażowani w działania i aby przyczynić się do zrównoważonego nauczania i uczenia się.

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.