• Родители

Родители

Како да го учам моето дете математика? Јас не сум наставник, навистина не ми се добра страна одредени предмети. Овие како и многу други реченици можеа да се слушнат секаде во светот кога за првпат се соочивме со учење на далечина или учење од дома. Ние ви подготвивме неколку интересни извори на содржини за тоа како да се справите со учење од дома заедно со вашите деца.

Координација

Партнери

© 2023 Dream. All rights reserved.