• Prindër

Prindër

Si mund t’i mësoj fëmijës tim matematikën? Unë nuk jam mësues, jam shumë keq në disa lëndë. Këto dhe fjali të tjera mund të jenë dëgjuar në të gjithë botën kur për herë të parë u përballëm me mësimin në distancë. Ne kemi përgatitur disa burime interesante për ju se si të menaxhoni mësimin në distancë me fëmijët tuaj në shtëpi.

Koordinimi

Partnerët

© 2023 Dream. All rights reserved.