Уште за време на првата година од пандемијата

November 4, 2022

Уште за време на првата година од пандемијата знаевме дека ние, наставниците,учениците, росителите не сме подготвени за вакво нешто.

Недоволно ИКТ обуки за наставници, недоволна техничка опременост во домаќинствата, изпаничени родители кои не знаат како да им помогнат на своите деца- тоа беше реалната слика.Никој не можеше ни да замисли дека ние бие се нашле во ваква ситуација, а сепак се најдовме.

Институтот ЛЕАРН беше навистина загрижен за целата настаната ситуација и реши да направи нешто во врска со тоа за да избегне вакви ситуации во иднина Тогаш и се роди идејата за проектот ДРЕАМ.Проектот Учење на далечина за да се постигне повеќе е проект кој ни дозволи да да развиеме вебстрана со корисни содржини за сите: наставници, родители,ученици и локалната самоуправа.

Тука можете да најдете видеа со подготвени часови за употреба, водичи за употреба на ИКТ алатки наменети за наставниците, корисни за онлајн наставата, водичи за родителите како да им помогнат на сопствените деца, како и водичи за локалната самоуправа за создавање на посебни јавни места/простор, каде оние кои ја немаат потребната техничка опременост дома, ќе можат исто така да учествуваат во учењето на далечина.

Ве каниме да го следите развојот на нашата вебстрана преку социјалните медиуми 
Facebook

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.