Настава, учење и технологија

June 7, 2023

Дали технологијата може да ги замени луѓето? Можеби често сте го поставувале ова прашање. Технологијата олесни многу од нашите секојдневни задачи. Нови уреди, алатки, функции, платформи се развиваат секојдневно во различни области. И како и секоја животна област, тоа дефинитивно влијаеше на образованието и на образовниот процес исто така.

Влијанието на технологијата и нејзината важност во образованието беше особено забележано и разбрано за време на пандемијата COVID-19 кога часовите со физичко присуство се префрлија на онлајн часови, кога наставниците и учениците стануваат гласови и лица кои се прикажуваат од дигитален уред, а таблите се префрлаат за споделување на екранот. Некои наставници се соочија со сосема нова ситуација што мораа да ја усвојат. Другите наставници, „среќните“ веќе имаа некои вештини за е-настава и успеаја лесно да го продолжат процесот. Студентите се соочија со слична ситуација што сега мораа да ја посвојат. Некои од нив беа опремени со сите потребни технолошки вештини, други успеаја да ги заработат вештините по пат или добија помош од нивните пријатели, семејството и наставниците.

Но, што е со оние наставници и ученици кои живеат во оддалечените рурални области на кои им недостасуваат технолошки уреди, алатки, опрема; немаат пристап до интернет? Што е со децата од основно училиште кои биле премногу мали за сами да управуваат со целиот процес? Што е со родителите кои мораат да им помогнат на повеќе од едно дете, а сепак да успеат да работат од дома? Дали технологијата би можела да го замени наставникот? Најверојатно не. Сепак, таа помогна.

Со оглед на тоа што технологијата се сметаше за навистина важен фактор што овозможува комуникација низ целиот свет, и беше широко користена од сите за работа и други секојдневни задачи и активности, а беше користена и како главен олеснувач на образовниот процес, партнерите на DREAM (Distance & Remote Education to Achieve More) проектот одлучи да даде свој придонес во процесот на настава и учење. Ако сте наставник, ученик, родител или кој било поединец кој има за цел да знае повеќе за образованието, се прашува како да ја користи технологијата во наставата или учењето, да ги подобри своите вештини или да го подобри вашето знаење за различни теми, проверете: https://dreamdream.eu/ и https://www.youtube.com/@dreamdreamproject .

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.