W ciągu dekad miało miejsce wiele zmian technologicznych, które wpłynęły na świat, rodzinę i relacje między jej członkami

February 6, 2023

Między innymi wskazuje się na fakt, że dzieci nie żyją już pod stałym nadzorem rodziców, ale zyskują swobodę samodzielnego rozwoju, myślenia i formułowania opinii. Dzieci mają coraz większy dostęp, i to w młodszym wieku, do ICT. Mimo fali krytyki, istnieją głosy o konieczności relacji budowanych za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych, choćby ze względu na fakt demokratyzacji dostępu do technologii wzmacnianej przez szerokie  rozpowszechnienie różnych rodzajów narzędzi cyfrowych wśród dzieci już od szkoły podstawowej. Postawa rodziców wobec nowych mediów jest zróżnicowana, od pesymistycznej, poprzez obojętność, do pozytywnego nastawienia. Grupa świadomych rodziców dostrzega i doświadcza wielu trudności w szczególności w sytuacji kontroli i intencjonalnego oddziaływania wychowawczego. Pojawiające się kłopoty i dylematy rodzą krytyczne nastawienie do nowych mediów zwłaszcza w sytuacji niepowodzeń wychowawczych. Na przestrzeni nadchodzących lat styl użytkowania mediów cyfrowych ulegnie ujednoliceniu w grupie młodych osób i ich rodziców. Sytuacja ta powiązana jest ze zmianami generacyjnymi. Obie grupy wymagają jednak wzmocnienia „miękkich” składowych kompetencji cyfrowych, związanych z zagrożeniami cyberprzestrzeni. Rozwój mediów cyfrowych wymusza na rodzicach podejmowanie aktywności związanych z procesem uczenia się przez całe życie. Szczególnie przydatne w ograniczaniu zagrożeń świata cyfrowego staje się wparcie ze strony innych rodziców i profesjonalistów, a także autoedukacja. 

Projekt DREAM zapewnia wsparcie pedagogiczne dzieciom i rodzicom w zakresie bezpiecznego i uzasadnionego wykorzystywania ICT w edukacji. Przygotowane materiały dotyczą wskazówek i konkretnych porad dla rodziców dzieci korzystających z narzędzi cyfrowych. Bardzo często brak odpowiednich kompetencji wychowawczych, słaba relacja dziecka z rodzicami, występowanie sytuacji problemowych współwystępuje z zagrożeniami świata cyfrowego. Dlatego szczególną opieką należy objąć w kwestii wzmocnienia bezpieczeństwa cyfrowego dzieci i młodzież z rodzin cechujących się niewydolnością wychowawczą.

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.