Во текот на децениите се случија многу технолошки промени кои го зафатија светот, семејството и односите меѓу неговите членови

February 6, 2023

Меѓу другото, се посочува дека децата повеќе не живеат под постојан надзор на своите родители, туку добиваат слобода самостојно да се развиваат, размислуваат и формираат мислење. Децата имаат зголемен пристап, на помлада возраст, до ИКТ. И покрај бранот критики, има гласови за неопходноста од односи изградени преку ИКТ, барем поради демократизација на пристапот до технологијата засилена со широката дифузија на различни видови дигитални алатки меѓу децата од основно училиште па понатаму. Ставовите на родителите кон новите медиуми варираат од песимистички, преку рамнодушни до позитивни. Група информирани родители воочуваат и доживуваат многу потешкотии, особено во ситуации на контрола и намерно родителско влијание. Неволјите и дилемите што се појавуваат создаваат критички однос кон новите медиуми, особено во ситуации на родителски неуспех. Во текот на следните години, стилот на користење на дигиталните медиуми ќе стане поунифициран меѓу младите и нивните родители. Оваа ситуација е поврзана со генерациската промена. И двете групи, сепак, треба да ги зајакнат „меките“ компоненти на дигиталните компетенции поврзани со опасностите од сајбер-просторот. Развојот на дигиталните медиуми ги принудува родителите да преземаат активности за доживотно учење. Поддршката од други родители и професионалци, како и самообразованието, стануваат особено корисни за намалување на ризиците од дигиталниот свет.

Проектот D.R.E.A.M. обезбедува педагошка поддршка за децата и родителите за безбедно и законско користење на ИКТ во образованието. Подготвените материјали вклучуваат совети и конкретни совети за родителите на деца кои користат дигитални алатки. Многу често, недостатокот на соодветни вештини кај родителите, лошиот однос помеѓу детето и родителите и појавата на проблематични ситуации коегзистираат со опасностите од дигиталниот свет. Затоа, треба да се води посебна грижа за зајакнување на дигиталната безбедност на децата и младите од семејства кои се карактеризираат со неефикасно воспитување..

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.