Pandemia zastała nas wszystkich nieprzygotowanych, bez żadnych planów, wyborów, rozwiązań

March 6, 2023

Miało to negatywny wpływ na edukację. Jednak wszyscy staraliśmy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby skutecznie stawić jej czoła. Nauczyciele starali się organizować swoje zajęcia i kontynuować proces nauczania online w różnych formach. Instytucje edukacyjne i rząd starały się zapewnić kontynuację procesu i nie dopuścić do jego całkowitego przerwania. Rodzice pomagali swoim dzieciom w domu w procesie uczenia się i odrabianiu prac domowych. 

W dzisiejszych czasach, w podobnych lub nagłych sytuacjach, wszyscy powinniśmy mieć plan odpowiedzi na pytania:

– Co powinny zrobić instytucje edukacyjne?

– Co powinny zrobić organy publiczne?

– Co powinni zrobić nauczyciele?

– Jakie narzędzia technologiczne należy wykorzystać?

– Jakie strategie i wskazówki byłyby skuteczne?

– Jak możemy pomóc uczniom?

– Jak możemy pomóc dzieciom uczyć się w domu?

Projekt Distance & Remote Education to Achieve More (DREAM) pomaga odpowiedzieć na te pytania. 

Stworzono platformę off/online, na której będzie można znaleźć 120 scenariuszy lekcji i lekcji wideo stworzonych przez 72 nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich przeszkolonych w zakresie kompetencji i narzędzi cyfrowych, dostępnych w: języku angielskim, francuskim, włoskim, albańskim, tureckim, macedońskim, polskim i portugalskim. Materiały te mogą być wykorzystywane przez nauczycieli do organizowania własnych zajęć online w sytuacjach takich jak pandemia. Filmy i scenariusze lekcji obejmują wszystkie przedmioty i mogą być wykorzystywane przez nauczycieli do znajdowania odpowiednich pomysłów i inspiracji do tworzenia własnych filmów i wyjaśniania nowych pojęć uczniom szkół podstawowych. Mogą być również wykorzystywane przez rodziców w domu. Na platformie dostępne są samouczki wideo dotyczące różnych narzędzi cyfrowych, tj.: ANIMAKER, BOOK CREATOR, CANVA, EDPUZZLE, GENIALLY i KAHOOT.

Projekt DREAM wziął pod uwagę nie tylko trzy kluczowe podmioty w edukacji – trójkąt nauczyciel-uczeń-rodzic – ale także organy publiczne i władze lokalne. Na platformie można znaleźć artykuły z zaleceniami, w jaki sposób gminy mogą pomóc w usprawnieniu procesu uczenia się, zwłaszcza dla uczniów mieszkających na obszarach oddalonych i wiejskich oraz w tworzeniu dedykowanych przestrzeni dla wszystkich uczniów.

Otrzymasz również informacje o tym, jak zwiększyć wiedzę i świadomość nauczycieli, rodziców i władz lokalnych na temat znaczenia socjologicznych i psychologicznych aspektów uczenia się na odległość oraz zmniejszenia liczby osób przedwcześnie kończących naukę. Więcej informacji i wskazówek na temat tego, jak ułatwić proces uczenia się we wszystkich wyżej wymienionych językach, można znaleźć na naszej stronie internetowej www.dreamdream.eu.

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.