Pandemi hepimizi hazırlıksız, hiçbir plan, seçenek, çözüm olmadan buldu

March 6, 2023

Bunun eğitim üzerinde olumsuz bir etkisi oldu. Ancak, hepimiz etkili bir şekilde yüzleşmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalıştık. Öğretmenler sınıflarını düzenlemeye ve çevrimiçi öğrenme sürecini çeşitli biçimlerde sürdürmeye çalıştılar. Eğitim kurumları ve hükümet, sürecin devam etmesini ve sürecin tamamen kesintiye uğramamasını sağlamaya çalıştı. Ebeveynler, çocuklarına evde öğrenme ve ev ödevi yapma sürecinde yardımcı oldular. 

Günümüzde, benzer veya acil durumlarda, hepimizin soruları cevaplamak için bir planı olmalıdır:

– Eğitim kurumları ne yapmalı?

– Kamu otoriteleri ne yapmalı?

– Öğretmenler ne yapmalı?

– Hangi teknolojik araçlar kullanılmalıdır?

– Hangi stratejiler ve ipuçları etkili olur?

– Öğrencilere nasıl yardımcı olabiliriz?

– Çocukların evde öğrenmelerine nasıl yardımcı olabiliriz?

Daha Fazlasını Başarmak için Uzaktan Eğitim (DREAM) projesi bu soruların yanıtlanmasına yardımcı olur. 

İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Arnavutça, Türkçe, Makedonca, Lehçe ve Portekizce dillerinde mevcut olan dijital yeterlilikler ve araçlar konusunda eğitilmiş tüm ortak ülkelerden 72 öğretmen tarafından oluşturulan 120 ders planı ve video dersi bulabileceğiniz çevrimdışı / çevrimiçi bir platform oluşturulmuştur. Bu materyaller, öğretmenler tarafından pandemi gibi durumlarda kendi çevrimiçi sınıflarını düzenlemek için kullanılabilir. Videolar ve ders planları tüm konuları kapsar ve öğretmenler tarafından kendi videolarını oluşturmak ve ilkokul öğrencilerine yeni kavramları açıklamak için ilgili fikirleri ve ilhamları bulmak için kullanılabilir. Ayrıca evde ebeveynler tarafından da kullanılabilirler. Platformda çeşitli dijital araçlarla ilgili video eğitimleri mevcuttur, yani: ANIMAKER, BOOK CREATOR, CANVA, EDPUZZLE, GENIALLY ve KAHOOT.

DREAM projesi sadece eğitimdeki üç kilit aktörü – öğretmen-öğrenci-veli üçgenini – değil, aynı zamanda kamu otoritelerini ve yerel otoriteleri de dikkate aldı. Platform, belediyelerin özellikle uzak ve kırsal alanlarda yaşayan öğrenciler için öğrenmeyi geliştirmeye nasıl yardımcı olabileceği ve tüm öğrenciler için özel alanlar yaratabileceği konusunda öneriler içeren makaleler içermektedir.

Ayrıca, öğretmenlerin, ebeveynlerin ve yerel yönetimlerin uzaktan eğitimin sosyolojik ve psikolojik yönlerinin önemi hakkındaki bilgi ve farkındalıklarının nasıl artırılacağı ve okulu erken terk edenlerin sayısının nasıl azaltılacağı hakkında bilgi alacaksınız. 

Yukarıda belirtilen tüm dillerde öğrenme sürecinin nasıl kolaylaştırılacağına dair daha fazla bilgi ve ipucu web sitemizde www.dreamdream.eu bulunabilir.

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.