6-7 vjeç

Në këtë seksion do të zbuloni video mësimore interesante dhe stimuluese për rreth 8 lëndë të ndryshme si: art, matematikë, shkencë, muzikë dhe shumë më tepër!

Këto video mësimore do t’ju ndihmojnë të mësoni koncepte specifike në mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe novatore. Zgjidh atë që i jep dritë interesave të tua e moshën dhe ndiq Owlie në aventurën e tij të ëndrrës së të mësuarit!

Videot e kursit

Shikoni këto video dhe mësoni gjëra të mrekullueshme

Krahasimi dhe renditja e numrave

Kafshët

Përshëndetjet

Pjesët e trupit

Numrat

Ngjyrat

Teknikat e shtypit

Qyteti im

Lëndët

Rajone dhe karakteristika

Vijat dhe format

Shkencë Plastelina

Njerëzit rreth meje

Të drejtat dhe detyrat

Numrat natyror

Afër dhe larg

Elementet e lëvizjeve

Rregullat e lojës

Paisjet orientuese

5 shqisat

Bimët dhe kafshët si gjallesa

Instrumentat muzikorë

Tingujt dhe burimet

Llojet e muzikës

Mbledhja dhe zbritja

Problema

Majtas, djathtas

Kërcimet tradicionale

Ritmi dhe burimet

Krahasimi dhe renditja e numrave

Format Gjeometrike

Familja ime

Zakonet dhe traditat

Peisazhi dhe agrikultura

Lagjja ime

Drejtimet

Rregullat e vizatimit dhe pikturës

Perceptimi vizual

Sjellja dhe qëndrimi

Koordinimi

Partnerët

© 2023 Dream. All rights reserved.