8-9 vjeç

Në këtë seksion do të zbuloni video mësimore interesante dhe stimuluese për rreth 8 lëndë të ndryshme si: art, matematikë, shkencë, muzikë dhe shumë më tepër!

Këto video mësimore do t’ju ndihmojnë të mësoni koncepte specifike në mënyrë më të drejtpërdrejtë dhe novatore. Zgjidh atë që i jep dritë interesave të tua e moshën dhe ndiq Owlie në aventurën e tij të ëndrrës së të mësuarit!

Videot e kursit

Shikoni këto video dhe mësoni gjëra të mrekullueshme

Zilet tringëllojnë

Qytetari Shkolla dhe dija

Qytetari Marrëdheniet familjare

Të drejtat dhe detyrat

Kultura

Vëzhgime të thjeshta

Ndryshimet klimatike

Ekperimente te thjeshta

3 gjendjet e ujit

Lëvizjet dhe drejtimet

Himni kombëtar

Të shprehesh ndjenjat

Muzika me lëvizje

Instrumentat e thjeshtë me goditje

Thyesat

Levat

Matja e kohës

Format

Numrat deri në 1 milion

Çfarë mund të bëj unë

Numrat nga

Te prezantosh veten

Kalendari

Pjesët e trupit

Kafshët

A të pëlqen

Familja

Kolazhi

Ngjyrat kryesore dhe dytësore

Krijim i lirë për ekspozitë

Bukuritë natyrore

Vende referimi

Harta

Flora dhe fauna

Ushtrime kardio

Joga

Lojërat në grup

Krijim me materiale të riciklueshme

Të pikturosh me materiale të ndryshme

Mjedisi

Koordinimi

Partnerët

© 2023 Dream. All rights reserved.