Pse përdorim mjetet web 2.0?

December 16, 2022

Mjetet Web 2.0 janë një pasuri e madhe për çdo mësues. Në këtë epokë teknologjike, është e rëndësishme që mësuesit të përdorin të gjitha burimet që kanë në dispozicion për të arritur tek nxënësit e tyre për t’i angazhuar ata.

Përdorimi i teknologjisë në klasën tuaj mund tju sjellë shumë përfitime si mësues duke mbështetur qëllimet tuaja të mësimdhënies dhe duke rritur aftësitë e të nxënit të nxënësve tuaj. Pas pandemisë Covid, mjetet Web 2.0 po bëhen më të njohura në klasë, por edhe në shtëpi gjithashtu. Por, përgatitja e mësimeve dixhitale për nxënësit është ende e ndërlikuar për mësuesit që nuk janë të sigurt në aftësitë e tyre teknologjike. Megjithatë ka disa lajme të mira; këto mjete janë krijuar në përgjithësi për të qenë jashtëzakonisht miqësore për përdoruesit. Edhe një fillestar mund t’i zotërojë ato!

Kjo është arsyeja pse me projektin DREAM po punojmë drejt një qëllimi specifik, që do të thotë, të ndihmojmë mësuesit të përballen me disa pyetje të ngritura gjatë dy viteve të fundit të pandemisë.

Çfarë mund të bëjmë më shumë për edukimin në distancë që ka hyrë në jetën tonë gjatë procesit të pandemisë?

Si mund të ofrojmë një sistem më të mirë dhe të dobishëm për studentët tanë?

Si mund ta bëjmë më të kuptueshëm këtë sistem që ka hyrë në jetën tonë?

Si mund ta bëjmë më të zakonshëm përdorimin e mjeteve teknologjike?

Si mund të zhvillojmë kompetencën dixhitale, të rrisim arsimin tonë në distancë dhe të bëjmë krahasime duke ekzaminuar arsimin në distancë në vende të ndryshme?

Pse është dixhitaliteti i rëndësishëm në edukimin në distancë?

Studentëve tanë u pëlqen të mësojnë dhe t’ju mësojnë, të bëjnë detyrat e shtëpisë dhe të luajnë lojëra online me ndihmën e mjeteve teknologjike që përdorin pothuajse në çdo fushë. Prandaj, krijohet një mjedis mësimor i lumtur dhe komod, i cili lehtëson të mësuarit.

Në këtë kuptim, në projektin DREAM ne u ofrojmë studentëve tanë një mjedis mësimor shumë më argëtues dhe bashkëkohor duke përdorur mjetet web 2.0 që jemi trajnuar në kuadër të projektit tonë gjatë procesit të edukimit në distancë. Ne gjithashtu kontribuojmë në përhapjen e këtij sistemi me trajnimet që ofrojmë për mësuesit në shkolla të ndryshme.

Ju ftojmë të ndiqni zhvillimin e faqes sonë të internetit duke ndjekur llogarinë tonë të mediave sociale:
Facebook

Coordination

Partners

© 2023 Dream. All rights reserved.